Aktuelle opplysninger

Navn:

Mona Gilstad

Stilling:

Marinbiolog, prosjektleder.
Har permisjon fra førstestilling ved Høgskolen i Ålesund

Adresse:

Vegstein, 8980 Vega

Telefon

75 03 58 19

Mobil:

97 68 10 24

E-mail:

mg@hials.no

 

UTDANNELSE

1979 - 1985: Matematisk-Naturvitenskaplig embetseksamen av lavere grad, cand.mag 1985 NTNU, Trondheim

1987: Matematisk-Naturvitenskaplig embetseksamen av høyere grad, cand.scient NTNU, Trondheim

Hovedfag i marin biologi. Tittel: Vekst hos diatomeer i Barentshavet.

1990: Opptatt som Dr.scient student ved Mat.Nat. fakultet, NTNU

Etter og videreutdanning tilsvarende 2 års utdanning.

Trondheim lærerhøgskole, Pedagogisk utdanning, 1/2 årsenhet i natur og miljøvern.

Universitetet i Oslo

Hovedfagskurs i marinbiologi (1/2 år) NTNU, Trondheim

Hovedfagskurs i elektronmikroskopiske teknikker, Botanisk inst.

Laboratoriekurs i mikrobiologi, NTH

Hovedfagskurs i analysemetoder i cellebiologi

Dr.grads kurs i Eksperimentell plantefysiologi

Dr.grads kurs i Fysikalsk/kjemiske metoder

Dr.grads kurs i "Forrorganismer i marin yngelproduksjon" 

Nordiske spesialkurser i marin biologi, Finland 2 uker 

Høgskolen i Ålesund,

Dr.grads kurs i Forskningsdesign og metodevalg.

Nordland Distriktshøgskole, Europarådets studium i kystsoneforvaltning. 3 uker.

YRKESERFARING

1979 - 2001:

Vadsø ungdomsskole

Kursleder v/ feltkurs i marin biologi, NTNU i 18 år,

Kursleder for etterutdanningskurs for lærere (10 vt), NTNU

Biologisk driftsansvarlig ved hummeroppdrettsanlegg (1 år.)

Bedriftsrådgiver i akvakultur, STI, Sør-Trøndelag

Fagsekretær ved Norges Fiskeriforskningsråd,

Stipendiat ved Trondhjem Biologiske Stasjon, NTNU.

Høgskolelektor ved Høgskolen i Ålesund, Avd. for helse og biologi

Førstelektor ved Høgskolen i Ålesund, samme avd.

Prosjektleder for prosjektet. "Kystsel - fra problem til ressurs" med arbeidssted Vega kommune.

Etablert Hydra - en bedrift som utfører miljøundersøkelser i vann

UTMERKELSER

Dept. of the NAVY, US: Antarctica Service Medal

National Science Foundation, US: National Service Medal of The United States of America

PUBLIKASJONER

Internasjonale tidsskrift:

Gilstad,M. & Sakshaug, E. 1990. Growth rates of ten diatom species from the Barents Sea at different irradiances and day lengths. Marine Ecology Progress Series. Vol.64: 169-173.

 

Gilstad, M., Johnsen, G. & Sakshaug, E. 1993. Photosynthetic parameters, pigment composition and respiration rates of the marine diatom Skeletonema costatum grown in continuous light and a 12:12 h light-dark cycle. Journal of Plankton Reasearch. Vol 15 no.8 pp.939-951.

 

Nasjonale tidsskrift :

Gilstad, M. 1986. Artemia salina "Saltkreps" - Fint fôr for kresne larver.

Norsk Fiskeoppdrett,  Nr.1 

Gilstad, M. 1996. "Kalde alger" til "kald fisk". Startfôring av kveitelarver. 

Norsk Fiskeoppdrett. Nr. 5, s.30-33 '

Bøker:

Bidrag og redigering av Økosystem Barentshavet, Universitetsforlaget ISBN 82-00-03963-3

Kompendier:

1988. Kurskompendium for "Kvinner i havbruk", Statens Teknologiske Instititutt

1991. Laboratoriekompendium i Eksperimentell plantefysiologi, Botanisk institutt, UNIT

1992. Laboratoriekompendium i Algebiokjemi og kulturmetoder, Inst. for bioteknologi, NTH, UNIT

1993. Laboratoriekompendium i systematikk og plantefysiologi for grunnfag i biologi, Høgskolen i Ålesund, 47 sider

1994. Forelesningskompendium i systematisk botanikk

Forskningsrapporter:

Gilstad, M 1988. Vurdering  av Orkla og Orkdalsfjorden til oppdrettsformål. Statens Teknologiske Institutt.

Reed,M., Aunaas, T., Aarset, A.V. og Gilstad, M. 1993. Literature Rewiew of the Potential Biological Effects of Oil in the Arctic Ice Edge. Iku Petroleum Reseach, SINTEF Group.

På oppdrag fra Operatør Komitè Nord.

ANNET:

Referee-oppdrag for Internasjonale tidsskrift

Referee for Deep-Sea Reseach som er et internasjonalt tidsskrift hvor det publiseres originalt vitenskapelig arbeid innen marin forskning. Publisert i USA.

Referee for Hydrobiologia som er et internasjonalt tidsskrift med resultater fra originalt vitenskapelig arbeid innen limnologisk og marin forskning. Publisert i Belgia.

Vitenskapelige ekspedisjoner og faglige reiser

Undervisningstokt i Norskehavet

Forskningstokt ved Svalbard

Forskningstokt i Barentshavet

Forskningtokt i Weddellhavet, Antarktis  feb, mars og april 1986

Div. lokale tokt i Trondheimsfjorden og områdene rundt Ålesund

Studietur til Scripps Institution of Oceanography, San Diego, feb. 1986 og feb. 1990.

Studietur til University of Southern California, Los Angeles, feb 1990.

Nasjonale og internasjonale symposier

Årsmøte i PRO MARE, januar 1988 med foredrag.

Årsmøte i Nord-Norsk Kystøkologi, Bergen, februar 1991 med foredrag

NATO Advances Study Institute on Individual Cell and Particle Analysis in Oceanography, Aquafredda di Marratea, Italy, 21.-30. oktober 1990 med presentasjon av forskningsresultater.

Årsmøte i Norske havforskeres Forening, oktober 1993 i Bodø med presentasjon av forskningsresultater.

Fagmøter ad. marinbiologiske problemstillinger i Barentshavet i PRO MARE 1986, 1987, 1989, Bergen.

Nordiske Forskersamlinger om toksinproduserende alger, oktober 1989, Oslo

Symposium on "Early Life History of Fish", ICES_CIEM 76th Statutory meeting, Bergen 1.-14.oktober 1989.

Forskermøte "Lysets Fysikk og biologisk virkning". 1998, Fys.Inst. NTNU

AGI-ASLO American Geophysical Union- American Scociety of Limnology and Oceano-graphy (USAs ekvivalent til Norske Havforskeres Forening), 16.-21.feb, 1990, New Orleans

PRO MARE Symposium on Marine Arctic Ecology, Trondheim,  1992

Internasjonal workshop: "On the trophic fate of Phaeocystis pouchetii" 1992, Universitetet i Tromsø

Årsmøter i Norske Havforskeres Forening 1985-2001

 

Tillitsverv:

Tillitsvalgt i Forskerforbundet ved Høgskolen i Ålesund i 1994-1996 og 1997-1999.

Varamedlem i styret i Norske Havforskeres Forening i 1993-1996, og styremedlem i 1994.

1.varamedlem i Høgskolestyret v/ Høgskolen i Ålesund (1994-1997).

Annet

Sensorarbeid ved skriftlig og muntlig eksamen  ved NTNU i flere år.

Arrangert ekskursjoner for hovedfagsstudenter ved Universitetet i Oslo

Deltatt på Forskerforbundets kurs for tillitsvalgte 1994-1995

Gjesteforeleser ved Nordland DH, NTNU, Zool.inst.

Veileder i prosjektoppgave ved Nordland DH

Medveileder i hovedfagsoppgave (Cand.scient) ved Fysisk Inst, NTNU, 1993.

Veileder gjennom flere år for kandidatoppgaver ved Høgskolen i Ålesund i samarbeid med næringslivet.